Στόχοι

1

Μέσω της εφαρμογής NAVI-MIG να μπορούν οι μετανάστες να μετακινούνται μόνοι τους στη νέα χώρα διαμονής τους με αυξημένη αυτοπεποίθηση και αυτονομία.

2

Παροχή οδικού χάρτη στους μετανάστες που πρόσφατα (μέσα στα τελευταία 2-3 χρόνια) έφτασαν στη νέα χώρα διαμονής τους για να τους βοηθήσει να προσανατολιστούν και να εγκατασταθούν γρήγορα μέσω της εφαρμογής NAVI-MIG.

3

Παροχή επισκόπησης και γρήγορης και εύκολης πρόσβασης σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, προγράμματα ένταξης, διδασκαλία γλωσσών, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση και άλλα, μέσω της εφαρμογής NAVI-MIG.

4

Μείωση των δυσκολιών των μεταναστών στη χρήση των υφιστάμενων υπηρεσιών με την παροχή εκπαίδευσης στο χειρισμό της εφαρμογής NAVI-MIG. Παροχή επίσης, ενός δικτύου υποστήριξης μέσω ενός προγράμματος καθοδήγησης one-on-one βασισμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες της ομάδας-στόχου.

Περί τίνος πρόκειται NAVI-MIG

Το έργο NAVI-MIG δημιουργήθηκε για να συνεισφέρει στην ένταξη και ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων μεταναστών. Παρόλο που η κορύφωση της περιόδου 2015-2016 έχει υποχωρήσει σημαντικά, οι πρόσφυγες, οι αιτούντες ασύλου και οι μετανάστες εξακολουθούν να φτάνουν καθημερινά στην Ευρώπη. Σύμφωνα με έκθεση της Unicef που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2021, 94.800 πρόσφυγες και μετανάστες έφθασαν στην Ευρώπη μεταξύ του Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2020, παρά την πανδημία και τα επακόλουθα lockdowns. Η επιτυχής ένταξη και ενσωμάτωση τους είναι ζωτικής σημασίας για τη συλλογική ευημερία, κοινωνικά και οικονομικά: οι μετανάστες μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων σε ορισμένους τομείς, είναι συχνά οι κινητήριες δυνάμεις της αγροτικής αναγέννησης και μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης στις γηράσκουσες κοινωνίες (McKinsey Global Institute, 2018). Η καθημερινή πραγματικότητα δείχνει όμως, ότι οι μετανάστες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού από τον γηγενή πληθυσμό, ειδικά όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, σωστή στέγαση και απασχόληση. Η επιτυχής ένταξη των μεταναστών ξεκινά με την παροχή της δυνατότητας στους νεοαφιχθέντες μετανάστες να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και βοήθεια για να εγκατασταθούν και να προσανατολιστούν στη νέα τους κατοικία. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχουν ένα δίκτυο ασφαλείας σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως υποβάθρου. Δυστυχώς, όμως, οι μετανάστες συχνά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες μορφές κοινωνικής στήριξης, από την υγειονομική περίθαλψη έως τη στέγαση και αυτό δυσκολεύει τη διαδικασία ένταξης με αποτέλεσμα να μένουν απομονωμένοι και περιθωριοποιημένοι από την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εφαρμογές για κινητές συσκευές είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να δοθεί καθοδήγηση και προσανατολισμός. Ειδικά τώρα, εν μέσω πανδημίας, όταν η ανταλλαγή πληροφοριών έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο στην ψηφιακή σφαίρα, μια ψηφιακή συλλογή πληροφοριών φαίνεται πολύ λογική. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικές και ευρέως προσβάσιμες. Δεδομένου ότι, όλοι οι μετανέστες χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα με σύνδεση στο διαδίκτυο για να χαρτογραφήσουν το ταξίδι τους, να διατηρήσουν επαφή με τους αγαπημένους τους και το γεγονός ότι είναι εύκολα προσβάσιμα (σε αντίθεση με τους υπολογιστές και τους φορητούς υπολογιστές), η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μέσω κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη. Μια εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες όπως δημαρχεία, ευκαιρίες στέγασης, κέντρα εργασίας, υπηρεσίες υγείας, υποστήριξη παιδιών και άλλα. Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες από μόνη της δεν βοηθά στην ενσωμάτωση. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς να πλοηγούμαστε σε αυτές τις υπηρεσίες – ένα έργο που πολλές φορές καθίσταται αδύνατο λόγω διαφορετικής γλώσσας και πολύ λίγων γνώσεων, καθώς και λόγω της έλλειψης ενός δικτύου κοινωνικής υποστήριξης. Οι λόγοι για τους οποίους οι μετανάστες εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής τους και εγκαθίστανται στην Ευρώπη είναι σύνθετοι και ατομικοί. Ως εκ τούτου, απαιτείται μια ατομική προσέγγιση για την κάλυψη των αναγκών τους και είναι απαραίτητο ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων που μπορεί να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας.

Η επιτυχής ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας της ΕΕ αποτελεί ευκαιρία για τις κοινωνίες μας. Όταν ενσωματωθούν αποτελεσματικά, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας και των επιδόσεων της αγοράς εργασίας, καθώς και στη στήριξη της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Το McKinsey Global Institute εκτιμά ότι η επιτυχής ένταξη των προσφύγων που φτάνουν στην Ευρώπη από το 2015 για δουλειά, θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 70-80 δισεκατομμύρια ευρώ στο ετήσιο ΑΕΠ έως το 2025. Ωστόσο, μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών υψηλού μορφωτικού επιπέδου που εργάζονται, πάνω από το 40% εργάζονται κάτω από τα επίπεδα προσόντων τους (δηλαδή σε επαγγέλματα μεσαίων ή ακόμη και χαμηλών δεξιοτήτων) σύμφωνα με την Επιτροπή της ΕΕ.

img img
img