Στόχοι

1

Συμβολή στο να μπορούν οι μετανάστες να περιηγηθούν μόνοι τους στη νέα χώρα διαμονής τους με αυξημένη αυτοπεποίθηση και αυτοδυναμία μέσω της εφαρμογής NAVI-MIG.

2

Παροχή οδικού χάρτη στους μετανάστες που πρόσφατα (μέσα στα τελευταία 2-3 χρόνια) έφτασαν στη νέα χώρα διαμονής τους για να τους βοηθήσει να προσανατολιστούν και να εγκατασταθούν γρήγορα μέσω της εφαρμογής NAVI-MIG.

3

Παροχή επισκόπησης και γρήγορης και εύκολης πρόσβασης σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, προγράμματα ένταξης, διδασκαλία γλωσσών, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση και άλλα, μέσω της εφαρμογής NAVI-MIG.

4

Μείωση των δυσκολιών των μεταναστών στη χρήση των υφιστάμενων υπηρεσιών με την παροχή εκπαίδευσης στο χειρισμό της εφαρμογής NAVI-MIG. Παροχή επίσης, ενός δικτύου υποστήριξης μέσω ενός προγράμματος καθοδήγησης one-on-one βασισμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες της ομάδας-στόχου.

Σχετικά με το NAVI-MIG

Η ιδέα του έργου NAVI-MIG δημιουργήθηκε ως συμβολή στην ένταξη και ενσωμάτωση των προσφάτως αφιχθέντων μεταναστών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία, οι μετανάστες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού από ό,τι ο γηγενής πληθυσμός. Η επιτυχής ενσωμάτωση των μεταναστών ξεκινά με τη δυνατότητα πρόσβασης των νεοαφιχθέντων μεταναστών σε βασικές υπηρεσίες και τη βοήθειά τους να εγκατασταθούν και να προσανατολιστούν στη νέα τους κατοικία. Ως εκ τούτου, οι κινητές εφαρμογές είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να δοθεί ένας πρώτος οδικός χάρτης και προσανατολισμός, και μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες όπως δημαρχεία, πρωτοβουλίες στέγασης, κέντρα εργασίας, υπηρεσίες υγείας, υποστήριξη παιδιών τι άλλο. Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο McKinsey εκτιμά ότι η επιτυχής ένταξη μόνο των προσφύγων που έχουν φτάσει στην Ευρώπη στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 70-80 δισ. ευρώ στο ετήσιο ΑΕΠ.

img img
img