Tavoitteet

1

Edistetään sitä, että maahanmuuttajat pystyvät NAVI-MIG-sovelluksen avulla suunnistamaan uudessa asuinmaassa omatoimisesti ja lisäämällä heidän itseluottamustaan ja omatoimisuuttaan.

2

Tarjotaan etenemissuunnitelma maahanmuuttajille, jotka ovat hiljattain (viimeisten 2-3 vuoden aikana) saapuneet uuteen asuinmaahansa, ja autetaan heitä orientoitumaan ja kotoutumaan nopeasti NAVI-MIG-sovelluksen avulla.

3

Tarjoata NAVI-MIG-sovelluksen avulla yleiskatsauksen tärkeimpiin julkisiin palveluihin, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin, kotouttamisohjelmiin, kieltenopetukseen, yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen ym., sekä nopean ja helpon pääsyn näihin palveluihin.

4

Vähennetään maahanmuuttajien esteitä käyttää nykyisiä palveluja tarjoamalla koulutusta NAVI-MIG-sovelluksesta. Tarjotaan myös alkuvaiheen tukiverkosto kohderyhmän yksilöllisiin tarpeisiin perustuvan yksilöllisen mentorointiohjelman avulla.

Tietoa NAVI-MIG-projektista

NAVI-MIG-projektin idea syntyi ajatuksesta hiljattain saapuneiden maahanmuuttajien osallistamisen ja kotouttamisen tukemiseksi, koska todisteiden mukaan maahanmuuttajat ovat suuremmassa vaarassa syrjäytyä kuin alkuperäisväestö. Onnistunut maahanmuuttointegraatio alkaa siitä, että äskettäin saapuneet maahanmuuttajat voivat saada tärkeitä palveluita, jotka auttavat heitä kotoutumaan uuteen asuinpaikkaansa. Mobiilisovellukset ovat siis hyödyllinen työkalu tiekartan ja suuntaviivojen antamiseen, ja ne voivat auttaa parantamaan pääsyä tärkeisiin palveluihin, kuten asumishankkeet, työvoimakeskukset, terveyspalvelut, lasten elatusapu, ym. McKinsey Global Institute arvioi, että vain Eurooppaan saapuneiden pakolaisten onnistunut integroiminen työmarkkinoille voisi lisätä vuosittaiseen BKT:hen noin 70–80 miljardia euroa.

img img
img