Cámara de Comercio e Industria de Teruel (CCT)

Teruelin kauppa-, teollisuus- ja palvelukamari on valtion perustama julkisoikeudellinen yhtiö, jota johtavat yrittäjät ja jota hallinnoi Aragonin aluehallitus.

Kaikki yritykset, jotka kehittävät toimintaansa Teruelin maakunnassa, kuuluvat kauppakamariin, vaikka niiden ei ole pakko ylläpitää taloudellista panostaan, joten palvelujen myynti, ohjelmien kehittäminen ja yhteistyösopimukset julkishallinnon kanssa ovat keinomme luoda taloudellisia resursseja.

Kauppakamaria johtavat neljän vuoden välein valitut yrittäjät, jotka edustavat maakunnassa tapahtuvaa taloudellista toimintaa, ja sitä johtaa puheenjohtaja. Sen henkilöstö huolehtii toiminnasta.

Verkkosivusto:https://www.camarateruel.com/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/c%C3%A1mara-teruel/

Organisaation ja projektin tärkeimmät yhteyshenkilöt:

Laura Gimeno

Técnico coordinador de área, Programas Europeos

Rodrigo Villarroya

Técnico de Área Dpto. Comercio Interior y Desarrollo Territorial