LFI

Vuonna 2012 perustetun Learning for Integration ry:n tehtävänä on edistää maahanmuuttajien ja pakolaisten kielten oppimista ja kulttuurisensitiivisyyttä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, heidän kotoutumisensa helpottamiseksi ja monikulttuurisen yhteiskunnan kehittymisen tukemiseksi.

Meillä on vankka tausta kieltenopetuksessa ja materiaalin luomisessa, ja haluamme käyttää tätä kokemusta tukeaksemme missiotamme luoda kielitietoisuutta muun muassa esikoululaisille suunnattujen leikkiryhmien, aikuisille suunnattujen kielivaihtoryhmien sekä kaikenikäisille suunnattujen ilmaisten kieltenopiskelumateriaalien ja verkko-opiskelumahdollisuuksien avulla. Osallistumme myös useisiin Erasmus+- ja NordPlus-hankkeisiin, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja kielten oppimiseen, teknologiaan ja mediaan, sosiaalisiin asioihin, yrittäjyyteen, heikommassa asemassa olevien ryhmien tukemiseen, jne.

Verkkosivusto: https://www.lfi.fi/.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/2760953/

Soziales Netzwerk: https://www.facebook.com/LearningForIntegration

Die wichtigsten Personen, die an diesem Unternehmen und damit an dem Projekt beteiligt sind:

Marja-Liisa Helenius

Marja-Liisa Helenius