Doelstellingen

1

Ertoe bijdragen dat migranten met meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid zelf kunnen navigeren in het nieuwe verblijfsland via de NAVI-MIG-toepassing.

2

Migranten die onlangs (in de afgelopen 2-3 jaar) in hun nieuwe thuisland zijn aangekomen een routekaart bieden om hen te helpen zich snel te oriënteren en te vestigen via de NAVI-MIG-toepassing.

3

Een overzicht bieden van en snelle en gemakkelijke toegang tot belangrijke openbare diensten zoals welzijns- en gezondheidsdiensten, integratieprogramma's, taalonderwijs, onderwijs en beroepsopleidingen en andere, via de NAVI-MIG-toepassing

4

De drempels voor migranten om gebruik te maken van bestaande diensten verlagen door opleiding te geven over de NAVI-MIG-toepassing. Zorg ook voor een eerste ondersteuningsnetwerk via een één-op-één mentorprogramma op basis van de individuele behoeften van de doelgroep.

Over NAVI-MIG

Het projectidee van NAVI-MIG is ontstaan als bijdrage aan de inclusie en integratie van recent aangekomen migranten, omdat migranten volgens sommige gegevens een groter risico lopen op sociale uitsluiting dan de autochtone bevolking. Succesvolle integratie van migranten begint met het bieden van toegang tot essentiële diensten aan pas aangekomen migranten en hen te helpen zich te vestigen en te oriënteren in hun nieuwe woonplaats. Mobiele applicaties zijn dus een nuttig instrument om een eerste routekaart en oriëntatie te geven, en kunnen helpen om de toegang tot essentiële diensten zoals gemeentehuizen, huisvestingsinitiatieven, arbeidscentra, gezondheidsdiensten, kinderopvang en nog veel meer te verbeteren. Het McKinsey Global Institute schat dat een succesvolle integratie van alleen de vluchtelingen die in Europa zijn aangekomen in de arbeidsmarkt ongeveer €70 miljard-€80 miljard zou kunnen toevoegen aan het jaarlijkse BBP.

img img
img