AIS

Austrian Association of Inclusive Society (AIS) is een niet-gouvernementele organisatie gevestigd in Wenen, Oostenrijk, gewijd aan interdisciplinair onderzoek dat innovatie en samenwerking bevordert op het gebied van mensenrechten, sociale integratie en ontwikkeling.

AIS houdt zich bezig met onderzoek en analyse, evaluaties, publicaties en belangenbehartiging, maar ook met het bijeenroepen en faciliteren van de uitwisseling van ideeën en open discussies die nieuwe denkwijzen over actuele kwesties in Europa stimuleren, zonder daarbij het mondiale perspectief uit het oog te verliezen.

AIS organiseert conferenties, workshops, trainingen en andere evenementen die zich richten op sociale ontwikkeling, gedragsverandering en het bevorderen van inclusie van jongeren en gemarginaliseerde groepen.

AIS heeft een sterke reputatie voor het produceren van onafhankelijke kwaliteitsstudies, maar ook voor internationale samenwerking en het promoten van goede praktijken die relevant werk genereren. Inclusive Society werkt momenteel aan het leveren van een breed scala aan projecten en pleit voor strategische invloed in een reeks van sectoren die raken aan onze focus thematische gebieden.

Medewerkers en vrijwilligers zetten zich in om te vechten voor gelijke rechten voor iedereen en om de volledige inclusie van sociaal achtergestelde, gehandicapte en gemarginaliseerde mensen in alle aspecten van het leven te bevorderen.

Website: https://www.inclusivesociety.at/

LinkedIn: https://it.linkedin.com/company/austrian-association-of-inclusive-society

Facebook: https://www.facebook.com/InclusiveSocietyAustria

Instagram:https://www.instagram.com/inclusivesociety.at/

De belangrijkste personen die betrokken zijn bij dit bedrijf en dus bij het project:

Francesca Buccione

Senior Project Manager

Dana Yatsenko

Research Associate