LFI

De missie van Learning for Integration ry, opgericht in 2012, is het bevorderen van het leren van talen en culturele gevoeligheid van migranten en vluchtelingen in Finland en andere Scandinavische landen om hun integratie in de nieuwe cultuur en de ontwikkeling van een multiculturele samenleving te vergemakkelijken.

We hebben een solide achtergrond in taalonderwijs en het maken van materiaal en we willen deze ervaring graag gebruiken ter ondersteuning van onze missie om taalbewustzijn te creëren door middel van activiteiten zoals speelgroepen voor kleuters, taaluitwisselingsgroepen voor volwassenen en gratis taalleermateriaal en eLearning-mogelijkheden voor alle leeftijden. We nemen ook deel aan verschillende Erasmus+ en NordPlus projecten met betrekking tot immigratie en het leren van talen, technologie en media, sociale kwesties, ondernemerschap, achtergestelde groepen enz.

Website: https://www.lfi.fi/.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/2760953/

Sociale netwerken:https://www.facebook.com/LearningForIntegration

De belangrijkste personen die betrokken zijn bij dit bedrijf en dus bij het project:

Marja-Liisa Helenius

Marja-Liisa Helenius