alt alt

Projectresultaat 1

Deskresearch en literatuuronderzoek om integratie- en inclusieprogramma's en relevante informatie over essentiële diensten voor elk partnerland te verzamelen; veilige mobiele applicatie en integratie van eerder onderzochte inhoud in de applicatie.

IOS APP

GOOGLE PLAY APP

alt alt

Projectresultaat 2

Opstellen van mentorrichtlijnen, verzamelen van bronnen, overzicht van expertise van partners en deelnemend netwerk, selectie van mentees voor het programma, documentatie van mentorproces, worstelingen van mentees, oplossingen, nuttige hulpmiddelen.

alt alt

Projectresultaat 3

Opstellen van een leerplan en leereenheden op basis van de behoeften van de doelgroep - creëren van leereenheden door partners - vertalen van leereenheden in lokale talen - feedback tijdens feedbacksessies met belanghebbenden over gecreëerd materiaal en verbetering achteraf.

alt alt

Projectresultaat 4

Ontwerp van een interactief leerplatform - vertalen van gecreëerde leereenheden naar inhoud voor platform - vullen van platform met inhoud - presentatie van platform aan doelgroep tijdens feedbacksessie met belanghebbenden - testen van platform - verbetering na pilotfase met geleverde feedback.

alt alt

Projectresultaat 5

Creatie van richtlijnen en vorm voor de handleiding - projectleiders documenteren de creatie van projectresultaten met speciale nadruk op hoe derden deze resultaten zouden kunnen repliceren - elke partner zal in zijn documentatie een verzameling instrumenten opnemen die ze gebruikten bij het produceren van het projectresultaat.