RCA

De Rightchallenge Association is een niet-gouvernementele jongerenorganisatie die zich richt op de promotie van onderwijs en training als middel voor sociale integratie en gelijke kansen. Rightchallenge gelooft dat onderwijs zich moet richten op de integrale ontwikkeling van alle mensen - onafhankelijk van sociale status, leeftijd of geslacht - om hen voor te bereiden om te interveniëren en te participeren in alle dimensies van de samenleving, zoals gezin, werk, gemeenschap en vrije tijd. Dus, als een organisatie die actief betrokken is bij de gemeenschap, is een van onze pijlers een leven lang leren, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit essentieel is voor duurzame ontwikkeling, omdat het actief, democratisch en verantwoordelijk burgerschap in de samenleving bevordert.

Rightchallenge streeft ernaar de kwaliteit en toegang tot niet-formeel onderwijs te waarborgen en de tekortkomingen in de toegang tot levenslang leren in Portugal te verhelpen, terwijl het de valorisatie van menselijk kapitaal bevordert en waarde genereert in organisaties door geïntegreerde onderwijs-, trainings- en sociaal-educatieve diensten aan te bieden.

Website: https://www.rightchallenge.org

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/79936716

Sociale netwerken: https://www.facebook.com/Rightchallenge

De belangrijkste personen die betrokken zijn bij dit bedrijf en dus bij het project:

Sandra Marisa Esteves

Sandra Marisa Esteves

Mariana Mendes

Mariana Mendes