AIS

Austrian Association of Inclusive Society (AIS) on Wienissä, Itävallassa sijaitseva kansalaisjärjestö, joka on omistautunut monitieteiselle tutkimukselle, joka edistää innovointia ja yhteistyötä ihmisoikeuksien, sosiaalisen osallisuuden ja kehityksen aloilla.

AIS:n toimintaan kuuluu tutkimusta ja analyysejä, arviointeja, julkaisuja ja edunvalvontaa sekä ajatustenvaihdon ja avointen keskustelujen järjestämistä, jotka edistävät uutta ajattelua Euroopan ajankohtaisista kysymyksistä ja ylläpitävät samalla maailmanlaajuista näkökulmaa.

AIS järjestää konferensseja, työpajoja, koulutuksia ja muita tapahtumia, joissa keskitytään sosiaaliseen kehitykseen, käyttäytymisen muutokseen sekä nuorten ja syrjäytyneiden ryhmien osallisuuden edistämiseen.

AIS:llä on hyvä maine riippumattomien laatututkimusten tuottamisessa, kansainvälisessä yhteistyössä ja sellaisten hyvien käytäntöjen edistämisessä, jotka tuottavat merkityksellistä työtä. Inclusive Society toteuttaa tällä hetkellä monenlaisia hankkeita ja edistää strategista vaikuttamista useilla aloilla, jotka liittyvät keskeisiin aihepiireihimme.

Henkilöstön jäsenet ja vapaaehtoiset ovat sitoutuneet taistelemaan yhtäläisten oikeuksien puolesta kaikille ja edistämään sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien, vammaisten ja syrjäytyneiden ihmisten täyttä osallisuutta kaikilla elämänalueilla.

Verkkosivusto: https://www.inclusivesociety.at/

LinkedIn: https://it.linkedin.com/company/austrian-association-of-inclusive-society

Facebook: https://www.facebook.com/InclusiveSocietyAustria

Instagram:https://www.instagram.com/inclusivesociety.at/

Organisaation ja projektin tärkeimmät yhteyshenkilöt:

Francesca Buccione

Senior Project Manager

Dana Yatsenko

Research Associate