alt alt

Projektituotos 1

Pöytätutkimus ja kirjallisuuskatsaus kotouttamis- ja osallisuusohjelmien sekä keskeisiä palveluja koskevien tietojen keräämiseksi kustakin kumppanimaasta; turvattu mobiilisovellus ja aiemmin tutkitun sisällön integrointi sovellukseen.

IOS-SOVELLUS

GOOGLE PLAY -SOVELLUS

alt alt

Projektituotos 2

Creation of mentoring guidelines, collection of resources, overview of expertise of partners and participating network, selection of mentees for the program, documentation of mentoring process, struggles of mentees, solutions, useful tools.

alt alt

Projektituotos 3

Draft of a curriculum and learning units based on target group needs - creation of learning units by partners - translation of units into local languages - feedback during Stakeholder Feedback Sessions on created material and improvement afterwards.

alt alt

Projektituotos 4

Draft of an interactive learning platform - translation of created learning units into content for platform - population of platform with content - presentation of platform to target group during stakeholder feedback session - piloting of platform - improvement after piloting phase with provided feedback.

alt alt

Projektituotos 5

Ohjeiden ja lomakkeen luominen käsikirjaa varten - Hankkeen johtajat dokumentoivat projektin tulosten luomisen painottaen erityisesti sitä, kuinka kolmannet osapuolet voivat kopioida nämä tulokset - jokainen kumppani toimittaa dokumentaatiossaan kokoelman työkaluja, joita he käyttivät projektin tuloksen tuottamisessa.